„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

„28-ми АПРИЛ“

безбедни и здрави работни места

Безбедност

Здравје

Сигурност

ЗБР 28 Април

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

ЗБР 28ми Април

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

ЗБР 28ми Април

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

ЗБР 28ми Април

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

ЗБР 28ми Април

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

 

ЗБР 28ми Април

 

,, На маргините на 13-та Меѓународна конференција ESSE 2018 во Охрид, остварена е средба со претставници на Универзитетот во Ниш - Факултет за заштита при работа Ниш.
Договорена е понатамошна соработка која ќе биде потврдена со меморандум за соработка.
 
 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека во Вторник (07.06.2016) со почеток во 12 часот во салата за состаноци на Машински Факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе има јавна одбрана на магистерски труд на тема „СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“ од страна на дипл. маш. инж. Михајло Иванов.

 

Почитувани соработници,

Со задоволство Ве информираме дека Министерството за труд и социјална политика на Р.М. постапувајќи по барањето бр. 08-8897/1 од 01.10.2015 год. поднесено од страна на Здружението за безбедност при работа „28-ми АПРИЛ“ – Скопје, го донесе решението под број

08-8897/2 од 05.10.2015 год. , со кое се стекнавме со одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа.
 
 
 
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА: БОН-ТОН во Безбедност и Здравје при Работа

Подолу може да го преземете повикот за учество.

Conference Inviation Second Call 2015

Покана за конференција 2015 година, втор повик

Упатство за изработка на труд

 

На 10.09. и 11.09.2015 год. на Машинскиот факултет – Скопје во 11 часот во просторија К2-14, колегите Петре Спасов и Жика Ѓориќ ќе ги бранат своите магистерски трудови со наслов:
-          Влијание на осветлувањето на безбедноста на работното место (10.09.2015 – Жика Ѓориќ)
-          Систем за безбедност и здравје при работа во рудници со површински коп и насоки за подобрување (11.09.2015 – Петре Спасов).
 

Здружение за безбедност при работа

 Секој оној  (поединец или фирма),  кој има идеја, проект во врска со областа на безбедност при работа, може да го смета здружението за средство – алатка за реализација на своите заложби за безбедна и сигурна работа.

 

28-ми Април

Контакт

Бихаќка бр.3 вл.2 П. 7 8
1000 Скопје, Македонија
+389 (070) 328 082

Галерија

28ми Април

Ова здружение има за цел, како на своите членки (фирми или поединци), така и на сите останати заинтересирани за соработка на полето за безбедност при работа, да им пружи стручна и техничка поддршка. 

JoomShaper